Self perception theory

Self perception theory claims that we are who we pretend to be, in essence if you want to be a generous person, then start to think of yourself as generous, and you will gradually become more generous. If it is true then indeed there is hope for us all, and that is comforting after all – the Guardian has a piece on it here.

Lånetilbud på realkreditlån

Hvis man har i sinde at optage et realkreditlån, giver lånetilbud mulighed for at udnytte effekten af kursændringer. Hvis man får et lånetilbud ved en relativt høj rente, og dermed en relativt lav kurs, kan man få en højere udbetaling når kursen stiger og dermed trække penge ud af ens ejendomsinvestering. Fordelen ved det er at man frigør midler til andre formål end ens bolig. Samtidig har man mulighed for at optage lån til over kurs 100, så længe man har fået lånetilbuddet da kursen var under 100, dermed har man mulighed for at omlægge lån uden at forøge sin restgæld. Et lånetilbud gælder som regel i seks måneder og derfor kan man kun bruge det til at udnytte relativt hurtige ændringer i renten. Til gengæld koster det som regel kun 200 kr, og dermed har man ikke tabt det helt store hvis det viser sig at man alligevel ikke kunne bruge lånetilbuddet.

Lånetilbud langt tid i forvejen er ikke et krav når man skal konvertere lån, men hvis man ikke har et lånetilbud i forvejen, skal man først have det oprettet før man kan få lånet, og dermed skal man også godkendes til lånet. Godkendelsesprocessen kan risikere at tage tid, og derfor er det som regel godt at være tidligt ude med lånetidbuddet.

Køb lykken – på den rigtige måde

Alle kender vel udtrykket om at lykke ikke kan købes for penge. Det har man naturligvis undersøgt indenfor psykologien, og det viser sig at man faktisk godt kan købe lykke for penge, men at de fleste bruger deres penge forkert i forhold til at få mest muligt lykke ud af dem. Dunn Gilbert & Wilson opstiller 8 gennerelle råd til at få mest muligt lykke ud af pengene:

  1. Køb oplevelser frem for ting
  2. Brug penge på andre frem for på dig selv
  3. Køb mange små fornøjelser frem for at købe få store
  4. Køb ikke tillægsforsikringer på produkter
  5. Udsæt dit køb
  6. Overvej hvor meget en ting vil påvirke din hverdag
  7. Pas på prissammenligninger, det der adskiller to produkter giver ofte ikke mere lykke
  8. Brug mængdens erfaringer, frem for produktets tekniske specifikationer

Fusion – Nye reaktordesigns

Fusionsenergi har længe været udråbt som den mest lovende rene energiform der altid ligger 20 år ud i fremtiden. Hos Lockheed Martin, har man på forskningscenteret Skunk Works forsøgt at gøre noget ved det problem. De har udviklet en ny type fusionsreaktor som er lille og relativt simpel, som de regner med at kunne producere energi fra inden for 5 år.

En fusionsreaktor er afhængig af at have et plasma med ekstrem høj temperatur, som kan holdes på plads i et begrænset område. Den nye reaktor gør dette ved et eksternt magnetfelt der bliver større jo længere væk fra midten af reaktoren man kommer, og dermed trykker magnetfeltet mere og mere på plasmaet jo længere det kommer væk fra midten af reaktoren. Fordelen ved metoden er at man kan holde plasmaet inde i et mindre område end den traditionelle Tokamak reaktor, og samtidig er det nemmere at stabilisere det. Der er lige kommet en mere uddybende beskrivelse af konceptet på Aviation week, men allerede i 2012 var der en præsentation af det på konferencen “Solve for <x>”:

Sjovt nok viser det sig at en helt anden reaktortype er blevet præsenteret igår kaldet en dynomak, som burde have mange af de samme fordele som Lockheed’s design, men alligevel bruger en anden geometri, se her. Det bliver spændende at se hvor langt de kommer!

Endelig er der også nogle Canadiere der arbejder med et helt andet design hvor den høje temperatur opnås via nogle specielle arbolte: